PDF >>> : GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására

GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására

 Benyújtási határidő: 2016. augusztus 1-től 

Rendelkezésre álló forrás: 15 milliárd forint 

Támogatási intenzitás:  maximum 100% 

Támogatás összege: 1 900 000 Ft – 30 Millió Ft 

Támogatható pályázatok száma: 500-4500 db 

Jogosultak: 

 • mikro-, kis-, és középvállalkozások 
 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Támogatható tevékenységek és költségek: 

 • Pályakezdő gyakornokok foglalkoztatása:
 • A gyakornok foglalkoztatása csak heti 40 órás, teljes munkaidejű munkaviszony keretében lehetséges
 • A projekt teljes időtartamára kell vonatkoznia a munkaszerződésnek és

próbaidő nem köthető ki

 • Minimum a garantált bérminimum, maximum bruttó 200 000 Ft
 • A pályázó köteles továbbfoglalkoztatni a gyakornokot 4.5 hónapig
 • Projekt szalmai megvalósításában közreműködők költsége 
 • Gyakornokok munkáját segítő mentor alkalmazásának/megbízási díja
 • Általános (rezsi költségek) 
 • dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek
 • postai, telekommunikációs, adminisztrációs költségek;
 • közüzemi díjak és szolgáltatások, rezsi költségek, takarítás, hulladékgazdálkodás, őrzés;
 • irodatechnikai és informatikai eszközök állagmegóvása/karbantartása;
 • biztosítási díj (pl. iroda biztosítása);
 • bankszámlanyitás költsége, amennyiben a projekt megvalósításához elkülönített bankszámla nyitására kerül sor, rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költség;
 • vállalatirányítási tevékenységek (könyvelés, bérszámfejtés) arányosított költségei
 • Eszközbeszerzés és infrastrukturális beruházás 
 • A gyakornokok foglalkoztatásához szükséges eszközök beszerzésének támogatása
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek (munkaruha, munkavédelmi felszerelés)
 • Gyakornokok foglalkoztatásához szükséges építési, felújítási költségek támogatása

Gyakornok fogalmi meghatározása: 

A célcsoport tagjaival (a gyakornokokkal) szemben támasztott feltételek – a feltételek mindegyikének együttes teljesülése szükséges: 

 1. 25 évesnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor, 
 1. iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket 
 1. a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik 
 1. a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 4. fejezet 15. §-a szerint felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik 
 1. a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban a támogatási kérelem benyújtását megelőzően 
 1. a fiatal a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált. A regisztráció alátámasztása a Járási Hivatal által kiadott Igazolás 

Előleg: támogatás 50%-a 

 

A cégünk sikerdíj alapon dolgozik, átvállalva a pályázat valamennyi feladatát a támogatás megpályázásával, a projekt lebonyolítása során felmerülő adminisztrációval kapcsolatban, valamint a fenntartási időszak alatti adatszolgáltatási kötelezettségeit. A sikerdíj minden esetben csak akkor esedékes, ha a pályázat nyert!

Ha vállalkozása létszámának bővítését tervezi, a GINOP-5.2.4-16 pályázat keretein belül akár 100%-os támogatási intenzitással, 30 Millió Forint vissza nem térítendő támogatást igényelhet. Amennyiben bővebb információt szeretne a pályázati lehetőségről, keressen minket.