PDF >>> : GINOP-1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PDF >>> : GINOP-1.2.1-16 Változások jegyzéke-178

 

GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

 

A felhívás célja a hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése. 

Benyújtási határidő: 2017.01.25-től 

Rendelkezésre álló forrás: 24 milliárd Ft 

Támogatási intenzitás: maximum 50% 

Támogatás összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25.000.000 Ft, maximum 500.000.000 Ft.

Támogatható pályázatok száma: 150-250 db 

Projekt megvalósítási ideje: Legfeljebb 12 hónap 

Támogatást igényelhetők köre: 

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek:

 • legalább 1 lezárt üzleti évvel rendelkeznek
 1. évi átlagos statisztikai létszáma min. 1 fő volt
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok.
 • Szabad vállalkozási zónán kívül kizárólag feldolgozóipari tevékenység támogatható

Támogatható tevékenységek: 

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása min. a költségvetés 50%-a
 • Építés maximum a költségvetés 25%-a (önállóan nem támogatható)
 • Gyártási licenc a költségvetés maximum 10%-a (önállóan nem támogatható)
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (önállóan nem támogatható)
 • Információs technológia-fejlesztés (önállóan nem támogatható)

Nem nyújtható támogatás: 

 • amely vállalkozással szemben az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában, 
 • amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének (munkaügyi bírsága van), 
 • amelynek a saját tőkéje negatív, vagy a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent 2015-ben, 
 • amely vagy kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adótartozással vagy 100 millió Ft feletti adóhiánnyal rendelkezők adatbázisában, 
 • amely mezőgazdasági termelőnek minősül, 
 • amelynek kiegyenlítetlen köztartozása van, 
 • amelynek kockázatvállalási szerződésből (hitel, pénzügyi intézményi garancia, stb.) eredő lejárt tartozása van, 

Előleg: 

 • A megítélt vissza nem térítendő támogatás 50 %-a, maximum 125 Millió Ft. 

 

Cégünk sikerdíj alapon dolgozik, átvállalva valamennyi feladatát a támogatás megpályázásával, a projekt lebonyolítása során felmerülő adminisztrációjával kapcsolatban, valamint a fenntartási időszak alatti adatszolgáltatási kötelezettségeivel. A sikerdíj minden esetben csak akkor esedékes, ha a pályázat nyert!

Ha vállalkozása termelési kapacitásának bővítését tervezi, a GINOP-1.2.1-16 pályázat keretein belül akár 50%-os támogatási intenzitással, akár 250 Millió Forint vissza nem térítendő támogatást igényelhet. Amennyiben bővebb információt szeretne a pályázati lehetőségről, keresse munkatársainkat elérhetőségeinken.