PDF >>> : GINOP-3.2.2-16 informatikai pályázat vállalatirányítási rendszer

GINOP-3.2.2-16 informatikai pályázat vállalatirányítási rendszer Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása

 

vissza nem térítendő támogatással és kombinált kedvezményes hitel együttes biztosításával a vállalkozásokat különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, csoportmunka, távmunka, webáruház stb.) rendszerek, megoldások, felhőalapú (IaaS, PaaS és SaaS) és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésére és használatára ösztönzik. 

Benyújtási határidő: 2017. január 31-től 

Rendelkezésre álló forrás:

Vissza nem térítendő támogatásra (VNT): 17,5 milliárd forint,

Visszatérítendő támogatásra (VT): 21,875 milliárd forint 

Támogatási intenzitás: VNT: 35 – 40%

 VT: 0 – 55%

 Önerő:  5 – 10% 

Támogatás összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1.000.000 Ft, maximum 24.000.000 Ft. Az igényelhető hitel összege: minimum 1.250.000 Ft, maximum 37.500.000 Ft.

Támogatható pályázatok száma: 4000 db 

Projekt megvalósítási ideje: Legfeljebb 12 hónap 

Támogatást igényelhetők köre: 

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek:

 • KKV szektor (kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó) indulhat, akik kevésbé fejlett régióban (vagyis Budapest és Pest-megye kizárva) székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat alkalmaznak vagy alkalmazni fognak legkésőbb a projekt befejezéséig,
 • Éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2015-ben lezárt teljes üzleti évben minimum 2 fő volt
 • Nem agrártermelő vagy halászati szektorban működnek 

Támogatható tevékenységek: 

 • Vállalati CRM, értékesítés terület;
 • Gyártási terület;
 • Kontrolling és döntéstámogatás;
 • Beszerzési, logisztikai terület;
 • Táv- és csoportmunka támogatás;
 • Pénzügyi, számviteli terület;
 • Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
 • Internetes megjelenés (Vállalati portál);
 • Munkafolyamat-irányítási rendszer (workflow);
 • Elektronikus iratkezelési rendszer;
 • Tudásmenedzsment specializált rendszer;
 • Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/ megoldás

Nem nyújtható támogatás: 

 • amely vállalkozással szemben az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában, 
 • amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének (munkaügyi bírsága van), 
 • amelynek a saját tőkéje negatív, vagy a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent 2015-ben, 
 • amely vagy kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adótartozással vagy 100 millió Ft feletti adóhiánnyal rendelkezők adatbázisában, 
 • amely mezőgazdasági termelőnek minősül, 
 • amelynek kiegyenlítetlen köztartozása van, 
 • amelynek kockázatvállalási szerződésből (hitel, pénzügyi intézményi garancia, stb.) eredő lejárt tartozása van, 

Előleg: 

 • A megítélt vissza nem térítendő támogatás 50 %-a, legfeljebb 12 Millió Ft. 

 

Cégünk sikerdíj alapon dolgozik, átvállalva valamennyi feladatát a támogatás megpályázásával, a projekt lebonyolítása során felmerülő adminisztrációjával kapcsolatban, valamint a fenntartási időszak alatti adatszolgáltatási kötelezettségeivel. A sikerdíj minden esetben csak akkor esedékes, ha a pályázat nyert!

Amennyiben bővebb információt szeretne a pályázati lehetőségről, keresse munkatársainkat elérhetőségeinken.