3.11.1 Táblázatok kezelése pdf

“… A szabadalmi jogviszony alanyai: a szabadalom jogosultja, másrészt – személy szerint meg nem határozottan – mindenki más, aki köteles a szabadalom által oltalmazni kívánt jogosulti érdekeket tiszteletben tartani. A szabadalom jogosultja elvileg és eredeti jogcímen a találmányt létrehozó, alkotó ember, a feltaláló. A két kategória azonban nem esik szükségképpen egybe. A feltalálót bizonyos jogosultságok találmánya tekintetében attól függetlenül megilletik, hogy találmánya nyer –e szabadalmi oltalmat, tehát már a szabadalom megadása előtti szakaszban is, illetőleg – szabadalom hiányában – később is. E jogok részben a polgári jog általános – és különösen a személyiség védelmét
szolgáló – normáiból is levezethetők …”

direkt link : A szabadalmi jogviszony alanyai – polgarijog.uw.hu

ut ut neque. libero consectetur felis libero suscipit elementum Sed