Portfolio menedzsment – Setényi János

 

Portfolio menedzsment – Setényi János

“… A tanulmány első része a portfolió-menedzsment közgazdaságtudományban és üzleti életben használatos jelentését vázolja fel, majd kísérletet tesz a téma oktatási vonatkozásának indoklására. A második rész az oktatáson belüli portfolió-menedzs-ment elemeinek megjelenéséhez vezető társadalmi, kulturális és oktatási változások számbavételére vállalkozik. Ezt követően pedig három önkormányzati szintű port-folió-modell kialakításának főbb állomásait jelzik a rövid esettanulmányok. …”

direkt link : iif.hu
Portfolio menedzsment – Setényi János

Lorem dolor ut mi, dapibus suscipit massa fringilla