ÜZLETI TANÁCSADÁS
ÜZLETI TERV
EXCEL TÁBLÁZAT
CIKKEK TANULMÁNYOK

 

Válogatás a neten fellelhető és letölthető cikkekből és tanulmányokból.

 

Mindenféle dolog, ami az üzleti tevékenységgel kapcsolatban fontos. Stratégia, működés, költségek, pénzügyek, kontrolling, marketing, mlm, piac, verseny, innováció, találmány, szabadalom, kockázati tőke befektetés, növekedés, válság, vezetés, menedzsment, termelés, üzleti terv, jogi ügyek, szervezet fejlesztés, vezetési tanácsadás, vezetői tanácsadás. 

 

Üzleti terv szerkezeti felépítése tartalma ejam.hu

Üzleti terv szerkezeti felépítése tartalma ejam.hu Az üzleti terv felépítése tehát a vállalkozás éppen aktuális helyzetének megfelelően sokféleképpen elképzelhető és elkészíthető. Az üzleti tervnek nincs megszabott, egységes formája, sablonja, hanem mindig az aktuális célokhoz, az adott vállalat típusához, tevékenységéhez, a vizsgált időszakhoz igazodva épül fel különböző egységekből. Azt azonban minden esetben figyelembe kell venni, hogy az üzleti terv kinek szól, milyen célból készül.

Üzleti terv készítése – Pagonyné Mezősi Marietta pdf

A vállalkozás akkor lehet sikeres, ha tevékenysége hosszútávon eredményes. A hatékony működéshez az egész tevékenységre vonatkozó terv koncepcióra van szükség, amely lehetővé teszi, hogy a vállalkozás tartósan és rugalmasan alkalmazkodjon a gazdasági környezet szüntelen változásaihoz. Az üzleti terv papíron, vagy számítógépen készül, ahol lehetőség van gondolataink, elképzeléseink leírására, törlésére, rendszerezésére. A tervezés segítségével számos hiba előre látható, így a probléma megoldásával, az üzleti kockázatok, veszélyek csökkenthetők, vagy előre elkerülhetők.

A HÁLÓZATÉPÍTÉSRŐL ALKOTOTT VÉLEMÉNYEK

Manapság elsősorban az alkalmazotti és a vállalkozói lét között választhatunk, azoknak minden előnyével és hátrányával együtt. Azonban van egy harmadik választási alternatívánk, amely úgy mond, a kettő között helyezkedik el, és elmondható, hogy a legtöbb kritikus vélemény éri. Ez nem más, mint a Multi Level Marketing, vagy hétköznapi nevén MLM. A Multi Level Marketing (magyarra fordítva Több Szintű Marketing) az üzleti vállalkozások egy korszerű formája.

Microsoft Excel Táblázatkezelés – Dr. Dienes Beatrix

Microsoft Excel Táblázatkezelés – Dr. Dienes Beatrix. A táblázatkezelı feladata:  Táblázatosan elrendezett adatok hatékony és látványos kezelése.  Nagy adathalmazok adatbázis -kezelése. Legfontosabb szolgáltatások: Adatok táblázatban való elrendezése, beírása, módosítása  A táblázat fájlba mentése, visszatöltése, nyomtatása  Táblázat megformázása (háttér, szegély, stb.)  Számítások elvégzése

A táblázat készítés alapjai – Pallay Ferenc

E rövid jegyzet a táblázatkezelés alapjait mutatja be a Microsoft Excel alapján. Elsősorban azok számára készült, akik a szövegszerkesztést már ismerik és szeretnének megismerkedni e program használatával az ECDL követelményeknek megfelelő szinten vagy akár azon túlmenően is. Azokat a műveleteket, amelyek ugyanazok vagy nagyon hasonlóak a Word-ben használtakhoz (pl. mentés, karakterformázás), e jegyzet nem tárgyalja.

Az Excel alapjai – Salamon Julia pdf

A Microsoft Excel egy táblázatkezelő program, amelyet adatbevitelre, számításokra, elemzésekre, adatbázis-kezelésre (korlátozottan!) és adatok grafikus megjelenítésére terveztek és hoztak létre. A Worddal együtt az Office programcsomag része. A számítógépes munka egyik nagy előnye akkor mutatkozik meg, ha a fontos döntéseinket pontos számításokkal tudjuk alátámasztani. Ehhez nyújt nagy segítséget a Microsoft Excel táblázatkezelő program, amellyel akár bonyolult számítások is egyszerűen és azonnal elvégezhetők.

Közgazdász Fórum 2008. 1. sz. – EPA

Kezemben tartom és nagy érdeklődéssel olvasom a Romániai Magyar Közgazdász Társaság és a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kara magyar tagozatának közös szakmai közlönyét, a Közgazdász Fórumot, mégpedig annak 2007 decemberében megjelent X. évfolyama 12. számát.

MLM multi level marketing 01

Az MLM (= Multi Level Marketing) egy speciális marketing munka. A cég jutalmazza a sikert, ha termékeit
ismerteted és ismerőseiddel. Természetesen az egész csak jó minőségű, megfizethető termék esetén működik jól. Senkinek sem hiányzik, hogy megharagudjon rá mindenki, akikkel leggyakrabban találkozik. Épp ezért fontos jó MLM céget választani. Előtte kell gondolkodni és nem a belépés után fogni a fejünket.

Termékéletciklusok menedzselése Pepe Marketing

Termékéletciklus: termék versenyhelyzetét leíró modell. A termékéletciklus szakaszai:  Bevezetés  Növekedés  Érettség Hanyatlás. Minden termék élettartama korlátozott. Egyes szakaszokban más-más kihívásokat, lehetőségeket kap, mások a problémák, mások a
pü-i, gyártási, beszerzési, marketing politikák.

Személyes vezetői tanácsadás coaching Erős Ilona Richard Bents

A szervezetek legnagyobb kihívása manapság az, hogyan fejlesszék ki túlélési stratégiájukat az új évezred első évtizedében, és hogyan kezeljék a kisebb és drasztikus változásokat
vállalkozásuk életében. A vezetőknek kreatívnak, ötletesnek, előrelátónak, megértőnek, együttműködőnek, szakmailag hozzáértőnek, jó probléma-megoldónak, rengeteg információt befogadni képesnek kell lenni.

Tanácsadói szerepek kompetenciák – Tokár-Szadai Ágnes

A tanácsadás klasszikus irodalma (Kubr, 2002; Poór, 2010) alapvetően két tanácsadói szerepkört különböztet meg. Szakértői szerepben (resource consulting) (Drucker, 1979: p. 475–476.) a tanácsadók speciális szaktudásukkal és tapasztalatukkal segítenek az ügyfélnek: információkat gyűjtenek, új rendszereket terveznek, megoldásokat javasolnak, meggyőzik az ügyfelet azok helyességéről, ha igény van rá, segítenek a megvalósításban.

tankönyvtár.hu-8.1-iparjogvédelem

A törvény – egyebek mellett – meghatározza a találmányok szabadalmazhatóságának feltételeit, a találmányból, illetve a szabadalmi oltalomból eredő jogokat és kötelezettségeket, a bitorlás jogkövetkezményeit és a szabadalmi eljárások szabályait.

1995. évi XXXIII. Szabadalmi Törvény indokolása

A magyar szabadalmi jog újraalkotását a piacgazdasági, illetve az alkotmányos követelmények kielégítése, a hazánkat terhelő nemzetközi jogi – azon belül különösen európai jogharmonizációs – kötelezettségek teljesítése, az oltalom megerősítése és a jogérvényesítés hatékonyságának fokozása, valamint a tudomány és a technika fejlődésével való lépéstartás teszi szükségessé. A törvényjavaslat célja a találmányok szabadalmi oltalmára vonatkozó alapvető szabályok megállapítása.
A szabadalommal az állam meghatározott időre kizárólagos hasznosítási jogot ad a szabadalom jogosultjának a találmány tárgyára. A szabadalmi oltalom a szellemi tulajdon egyik alapvető formája; jelentős történelmi hagyományra visszatekintő, nemzetközileg rendkívül széles körben elismert és igényelt jogintézmény.

GINOP-3.2.2 informatikai pályázat vállatirányítási rendszer

GINOP-3.2.2 informatikai pályázat vállalatirányítási rendszer
A vissza nem térítendő támogatással és kombinált kedvezményes hitel együttes biztosításával a vállalkozásokat különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, csoportmunka, távmunka, webáruház stb.) rendszerek, megoldások, felhőalapú (IaaS, PaaS és SaaS) és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésére és használatára ösztönzik.

Szabadalom – Jogjegyzet.hu

/Fogalom/ Oltalmazott találmány, a feltaláló vagy más jogosult részére kizárólagos jogokat nyújt az oltalmi idő alatt a találmány feletti rendelkezésre és biztosítja a találmány nyilvánosságra jutását.

/Szabadalmazható találmányok pozitív kritériumai/ Szabadalmazható minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható találmány a technika bármely területén.

Portfolio menedzsment – Setényi János

A tanulmány első része a portfolió-menedzsment közgazdaságtudományban és üzleti életben használatos jelentését vázolja fel, majd kísérletet tesz a téma oktatási vonatkozásának indoklására. A második rész az oktatáson belüli portfolió-menedzs-ment elemeinek megjelenéséhez vezető társadalmi, kulturális és oktatási változások számbavételére vállalkozik. Ezt követően pedig három önkormányzati szintű port-folió-modell kialakításának főbb állomásait jelzik a rövid esettanulmányok.

A szabadalmi jogviszony alanyai – polgarijog.uw.hu

A szabadalmi jogviszony alanyai: a szabadalom jogosultja, másrészt – személy szerint meg nem határozottan – mindenki más, aki köteles a szabadalom által oltalmazni kívánt jogosulti érdekeket tiszteletben tartani. A szabadalom jogosultja elvileg és eredeti jogcímen a találmányt létrehozó, alkotó ember, a feltaláló. A két kategória azonban nem esik szükségképpen egybe. A feltalálót bizonyos jogosultságok találmánya tekintetében attól függetlenül megilletik, hogy találmánya nyer –e szabadalmi oltalmat, tehát már a szabadalom megadása előtti szakaszban is, illetőleg – szabadalom hiányában – később is. E jogok részben a polgári jog általános – és különösen a személyiség védelmét
szolgáló – normáiból is levezethetők

1995. évi XXXIII. SZT törvény indokolása

A magyar szabadalmi jog újraalkotását a piacgazdasági, illetve az alkotmányos követelmények kielégítése, a
hazánkat terhelő nemzetközi jogi – azon belül különösen európai jogharmonizációs – kötelezettségek teljesítése, az oltalom megerősítése és a jogérvényesítés hatékonyságának fokozása, valamint a tudomány és a technika fejlődésével való lépéstartás teszi szükségessé. A törvényjavaslat célja a találmányok szabadalmi oltalmára vonatkozó alapvető szabályok megállapítása

elit. suscipit eget leo. dolor quis, pulvinar id Donec ut commodo neque.